A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 139,59 2.458.762,00
Odtujitev – Prodaja 185,74 13.285.833,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 140,57 2.545.619,00
Pridobitev – Nakup 3.067,32 33.432.579,00