A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 93,97 1.459.858,00
Odtujitev – Prodaja 149,28 7.919.550,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 93,60 1.461.116,00
Pridobitev – Nakup 2.126,26 18.538.079,00