A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 101,29 1.606.745,00
Odtujitev – Prodaja 162,08 8.788.483,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 101,24 1.599.773,00
Pridobitev – Nakup 2.185,07 19.451.244,00