A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 240,22 5.060.995,00
Odtujitev – Prodaja 247,68 28.649.334,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 234,31 5.145.674,00
Pridobitev – Nakup 3.968,08 47.965.504,00