A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2019 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 101,61 1.615.511,00
Odtujitev – Prodaja 163,27 9.175.275,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 101,50 1.607.561,00
Pridobitev – Nakup 2.213,71 19.943.951,00