A A

Lijak

Osnutek oboda

V upravnem postopku je bila dne 9.12.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Lijak.