A A

Certifikati kakovosti podeljeni: Sklad KZG RS prvi v Sloveniji vzpostavil gozdno-lesno verigo

Datum obvestila:
25.05.2011

V sredo, 25. maja 2011 je v prostorih družinskega podjetja Montpreis d.o.o., Planina pri Sevnici, potekala slovesna podelitev certifikatov FSC (Forest Stewardship Council® - Sveta za nadzor gozdov), ki jih je na povabilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, lesnim žagarskim podjetjem - obratom, lesnim trgovcem, predelovalcem lesa ter podjetju, ki gospodari z zasebno gozdno posestjo, slavnostno podelil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod mag. Dejan Židan.

V zadnjem času se v Sloveniji v javnosti izpostavlja problematika izvoza neobdelane hlodovine v tujino, namesto, da bi se predelala doma, in se takšna, z dodano vrednostjo, prodala tako na domač, kot tudi tuji trg. To bi namreč posledično pozitivno vplivalo tudi na ekonomsko-socialne razmere tako v lesarskem, kot tudi gozdarskem sektorju.

Ko smo na Skladu ob koncu lanskega leta ustanovili FSC shemo za zasebne gozdne posestnike, smo se na podlagi pobud zasebnih lesnih podjetij odločili, da preko certificiranja aktivno vstopimo tudi v slovensko lesno-predelovalno panogo. S tem je Sklad kot državna institucija napravil konkreten doprinos k izboljšanju stanja na področju predelave lesa v Sloveniji. Na Skladu smo namreč prepričani, da je ključ do rešitve navedene problematike v vzpostavitvi gozdno-lesne verige, katere temelj smo postavili s certificiranjem vseh njenih udeležencev.

Sklad je zdaj skrbnik certifikatov FSC za sedem ločenih shem, in sicer za:

 • državne gozdove,
 • koncesionarje Sklada,
 • zasebne gozdove,
 • velike žagarske obrate,
 • manjše žagarske obrate,
 • predelovalce lesa in
 • lesne trgovce.

Na včerajšnji podelitvi pa so bili certifikati FSC podeljeni naslednjim slovenskim podjetjem s področja lesarstva in gozdarstva, ki so se priključila v okviru širitve Skladove certifikacijske sheme na zasebni sektor:

 

 1. GOZDARSTVO GRČA, d.d.
 2. GG SLOVENJ GRADEC d.d.
 3. TRGOLES d.o.o.
 4. MONTPREIS, družba za prodajo in razrez lesa, d.o.o. 
 5. MIZARSTVO KOVAČ, d.o.o.
 6. PKT-ZUM d.o.o.
 7. JADRA PLAN, d.o.o.
 8. KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA PIVKA z.o.o.
 9. GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o.
 10. BORN d.o.o.

 

Certifikat FSC tem podjetjem omogoča večjo možnost konkuriranja na zahtevnem tujem trgu. Pridobljeni certifikat zahtevajo predvsem tuja trgovska podjetja, ki v njem vidijo dokaz svoje okoljske ozaveščenosti in pripravljenosti nuditi kupcem izdelke, pridobljene na način, pri katerem je upoštevan tako ekološki, socialni, kot tudi ekonomski vidik. Sistem certificiranja FSC podpirajo tudi največje in najvplivnejše neodvisne okoljske organizacije (npr. Greenpeace, WWF) ter Svetovna banka. FSC podpira tudi trg in industrija več razvitih držav, kot so Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska…

Namen certificiranja FSC je podpiranje vzornega, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v svetovnem merilu, prek ponudbe certificiranega lesa. V ta namen se uporablja nadzorna FSC veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom (lastnika gozda), preko sečnje, transporta in izdelave (lesnopredelovalni obrati), do prodajalca.

Slovesne podelitve FSC certifikata se je udeležil tudi g. Milan Reška, predstavnik podjetja Woodmark, angleškega podjetja, ki certificira gozdove in podjetja.

S svojo prisotnostjo na podelitvi pa so pomen dogodku potrdili tudi številni pomembnejši predstavniki iz državnih institucij in zasebnih podjetij.