A A

Izvajanje redne sečnje na območju Treh ribnikov in Pekrske Gorce

Datum obvestila:
30.01.2013

SPOROČILO ZA JAVNOST

 Izvajanje redne sečnje na območju Treh ribnikov in Pekrske Gorce

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije bo v začetku leta 2013, pričel z redno sečnjo oziroma izvedbo pomladitvenega poseka na območju Treh ribnikov in Pekrske Gorce.

Izvajalec sečnje, ki se bo izvedla na osnovi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije in je v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom enot Selnica in Ruše, bo Gozdno gospodarstvo Maribor, ki ima s Skladom sklenjeno koncesijsko pogodbo za izkoriščanje gozdov na tem območju.

Sečnja se bo izvajala v zimskih mesecih predvsem iz razloga, da bi bila za okoliške prebivalce in obiskovalce čim manj moteča.

Irena ŠINKO, l.r.
direktorica