A A

Obisk izvršnega direktorja združenja EUSTAFOR v SLO na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Datum obvestila:
04.05.2012

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Obisk izvršnega direktorja Evropskega združenja EUSTAFOR, g. Martina Lindlla

Na povabilo direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ge. Irene Šinko, je Slovenijo med 2. in 3. majem 2012 obiskal izvršni direktor EUSTAFOR, Evropskega združenja  organizacij, ki gospodarijo z državnimi gozdovi, g. Martin Lindell.

Ob tej priložnosti je na ministrstvu za kmetijstvo in okolje potekal sestanek, na katerem se je g. Lindell skupaj s predstavniki Sklada srečal z ministrom g. Bogovičem in državnim sekretarjem g. Ravnikom. Teme pogovorov oziroma izmenjave mnenj in diskusije so bile povezane predvsem s problematiko gozdarsko lesne verige ter s primeri dobrih praks povezovanja gozdarske in lesne panoge.

Sklad je g. Lindllu predstavil sistem organiziranosti gozdarstva v Sloveniji ter ob tem izpostavil problematiko izvoza nepredelane kvalitetne slovenske hlodovine v tujino. V pogovorih, ki so sledili, je Sklad poudaril tudi pomembnost opredelitve nove vizije gospodarske strategije Slovenije na način, da Slovenije postane lesno usmerjena država. G. Lindell si je med dvodnevnim obiskom Slovenije med drugim ogledal tudi območje Kočevskega, ki predstavlja velik državni gozdarsko-lesni potencial.

Združenje EUSTAFOR je mednarodna, nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2006 na pobudo državnih gozdarskih podjetij Finske - Metsähallitus, Francije - Office National des Forets, Latvije - Vasts Mezi in Avstrije - Österreichische Bundesforste AG.

Združenje vodi predsednik g. dr. Georg Erlacher  (Avstrija), funkcijo podpredsednika opravlja g. Dr. Jyrki Kangas (Finska). Izvršni direktor združenja je g. Martin Lindell (Švedska).

Trenutno ima združenje 26 članic iz 20 evropskih držav:

 

Splošni cilj združenja EUSTAFOR je spodbuditi zavedanje o skupnem interesu (odprtost državnih gozdov za vse obiskovalce), ki ga nudijo državni gozdovi, predvsem v zvezi z njihovim trajnostnim razvojem. Združenje podpira in krepi povezave med državnimi gozdarskimi podjetji v Evropi. Cilj združenja je ohraniti in okrepiti trajnostno upravljanje z državnimi gozdovi na način, da bo ekonomsko upravičeno in družbeno koristno, obenem pa bo imelo poudarek tudi na ohranitvi kulturnih in ekoloških vrednot.

Irena ŠINKO

direktorica