A A

Okrogla miza: Vloga Sklada KZG RS

Datum obvestila:
26.08.2012
 
OKROGLA MIZA: Vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

 

Gornja Radgona, 26. avgust 2012 - V okviru dejavnosti na Pomurskem sejmu AGRA je direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ga. Irena Šinko sodelovala na okrogli mizi na temo "Vloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije", ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Osrednje vsebine, ki so bile izpostavljene na okrogli mizi so se nanašale predvsem na izvajanje osnovnih nalog Sklada - upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti države in v tem okviru promet z zemljišči, oddajanje kmetijskih zemljišč v zakup, izboljšave kmetijskih zemljišč (komasacije, melioracije, namakanje.), koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti države, vključevanje Sklada v gozdno lesno verigo, problematika visokih finančnih obveznosti Sklada do drugih subjektov oziroma institucij in podobno.

 

Na okrogli mizi so sodelovali:
Irena Šinko, direktorica Sklada KZG RS
Marta Hrustel-Majcen, vodja Službe za učinkovito delovanje javnih služb Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Franc Obran, zakupnik Sklada KZG RS
Jože Sterle, direktor Združenja gozdarstva, pri Gospodarski zbornici Slovenije
Povezovalka okrogle mize: Vida Petrovčič

 

Audio posnetek okrogle mize