A A

Podelitev certifikatiov FSC - 20. december 2011

Datum obvestila:
20.12.2011

Vse več predstavnikov zasebnega gozdarskega in lesno-predelovalnega sektorja se odloča za certifikate FSC

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je podelil še osem certifikatov FSC- za trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Ljubljana, 20. december 2011 - Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Irena Šinko in državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša, sta na slavnostni prireditvi, ki je potekala ob zaključku Mednarodnega leta gozdov, predstavnikom zasebnega gozdarskega in lesno-predelovalnega sektorja podelili osem certifikatov za trajnostno gospodarjenje z gozdovi FSC (Forest Stewardship Council). Prejemniki certifikata FSC so podjetja: Sibex d.o.o., Label d.o.o., Metropolitana d.o.o., Primarna predelava lesa Anton Kranjc, Debeljak d.o.o., LESLI.FE d.o.o., Korenina d.o.o. in LGG – Zaletelj k.d.. Čas je, da tudi slovenski kupci lesenih izdelkov segajo po takšnih, ki imajo certifikat FSC.

Pridobitev certifikata FSC postaja ključen pogoj uspešnega izvoznega delovanja slovenske gozdno-lesne industrije, saj brez njega ne bo več mogoče izvažati surovin in izdelkov na zahtevna tuja tržišča. Certifikat FSC namreč vse pogosteje zahtevajo trgovska podjetja, ker jim je certifikat zagotovilo, da lahko izkazujejo tako svojo okoljsko ozaveščenost kot skrb za kupce, ki jim želijo ponuditi le tiste lesne izdelke, pri katerih so upoštevani vsi trajnostni vidiki upravljanja z gozdovi. Certifikat FSC namreč kupcem izdelkov iz lesa zagotavlja, da je bila v samem izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom, do sečnje, transporta, lesnopredelovalne dejavnosti do prodajalca. Dodatni razlogi, zakaj se bodo morali tudi predstavniki slovenskega gozdarskega  in lesno-predelovalnega sektorja odločati za vstop v shemo certificiranja, izhajajo  tudi  iz dejstva, da so kupci vedno bolj okoljsko ozaveščeni in da podjetja, ki imajo certifikat, pridobijo na ugledu in si tako olajšajo dostop na nove trge. Prav tako izdelki s certifikatom pridobijo na dodani vrednosti in kakovosti, krepi pa se tudi sodelovanje med udeleženci lesne verige.

Kot je ob podelitvi poudarila direktorica Sklada Irena Šinko, je sistem certificiranja FSC eden izmed načinov pomoči slovenski gozdno-lesni verigi: »Sistem certifikacije je eden izmed pokazateljev, da lahko državne institucije zasebnemu sektorju pomagamo tudi brez neposrednih finančnih injekcij, kar bo dobilo še toliko večjo težo v prihajajočih letih vse ostrejših gospodarskih razmer.«.    

Vsi državni gozdovi, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so FSC certificirani, kar pomeni, da se v njih gospodari nadstandardno, po načelih modernih evropskih gozdarskih državnih podjetij oziroma po svetovno priznanih kriterijih. Sklad je FSC certifikat prejel leta 2007, v letu 2010 in 2011 pa je svoje aktivnosti razširil tudi na zasebni gozdarski in lesno-predelovalni sektor. Doslej so certificirali že enaindvajset podjetij. Osmim od njih so bili certifikati slavnostno podeljeni na današnji slovesnosti. Tako je skupaj certificiranih že več kot 25.000 ha zasebnih gozdov.

Zvočni zapisi govorov na prireditvi:


Irena Šinko, direktorica SKZG RS - zvočni posnetek 

mag. Dejan Židan, minister MKGP RS - zvočni posnetek

mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP

mag. Janez Polanc, višji koordinator za gozdarstvo na Skladu KZG RS

Janez Celar, direktor podjetja Metropolitana

Jure Lovše, direktor podjetja Korenina

Ludvik Debeljak, direktor podjetja Debeljak

Luka Pirjevec, direktor podjetja LESLI.FE

Marko Rupar, predstavnik podjetja Sibex

Roman Zaletelj, direktor podjetja LGG-Zaletelj

 

Ljubljana, 20. december 2011

 

SPOROČILO ZA JAVNOST       

Gradivo za medije

Govor direktorice

  

Fotogalerija: