A A

Podelitev FSC certifikata za gospodarjenje z gozdovi trem zasebnim lastnikom gozdov

Datum obvestila:
07.01.2011

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je 07. januarja 2011 organiziral slovesno podelitev certifikatov FSC (Forest Stewardship Council® - Svet za nadzor gozdov) za gospodarjenje z gozdovi trem gozdnim posestnikom, ki so med prvimi zasebnimi lastniki gozdov izpolnjevali pogoje za vključitev v shemo FSC »zasebni gozdovi« - Nadškofija Ljubljana, g. Hubert Kosler ter ga. Cvetka in g. Jurij Rudež (podjetje Ugar d.o.o.).

FSC certifikate je slavnostno podelil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. mag. Dejan Židan, ki je v svojem govoru med drugim poudaril nacionalni pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v okviru certifikata FSC.

FSC standard s svojimi načeli in kriteriji obsega nabor univerzalnih zahtev za odgovorno gospodarjenje z gozdovi, med katere spadajo: vzdrževanje gozdov visoke ohranitvene vrednosti, okoljevarstveni vpliv, koristi gozda, pravice avtohtonega prebivalstva itd.

Certificiranje gozdov torej zagotavlja kupcem lesnih proizvodov, da ti izvirajo iz gozdov, s katerimi se gospodari odgovorno – torej po načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti, pri čemer je verodostojnost certificiranja dosežena tako, da so standardi mednarodno uporabni in sprejemljivi tudi v državah z različnimi ekološkimi, kulturnimi in ekonomskimi razmerami. Pridobljeni certifikat zagotavlja boljši položaj na trgu, saj ga načeloma zahtevajo velika trgovska podjetja, ki v njem vidijo dokaz svoje okoljske ozaveščenosti in pripravljenosti nuditi kupcem izdelke iz ekološko neoporečne surovine. Simbolno priznanje FSC certifikatu je dal tudi ameriški predsednik Barack Obama, ki je vabila za svojo zaprisego natisnil na FSC certificiran papir.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je certifikat FSC za državne gozdove prejel že leta 2007,  za zasebne gozdove pa decembra lani.