A A

Primopredaja poslov na Skladu KZG RS med Sergijem Daoilom in novoimenovano direktorico, Ireno Šinko

Datum obvestila:
17.11.2010

Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad KZG RS) je dne 17. 11. 2010 od 09.00 do 10.20 ure potekala primopredaja poslov med bivšim vršilcem dolžnosti direktorja Sklada KZG RS, Sergijem Daoliom in novo imenovano direktorico, Ireno Šinko.

S tem dejanjem je direktorica Sklada KZG RS tudi dejansko prevzela vodenje te – tako za kmetijstvo kot za gozdarstvo – zelo pomembne državne ustanove, kateri je z zakonom poverjeno upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Funkcijo direktorice, na katero jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, prevzema z vso odgovornostjo in vedenjem, da jo čaka naporno delo in vrsta strokovnih preizkušenj. Vse to sprejema kot nov poslovni izziv in z veseljem pričakuje konkretna dela in naloge.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 6. člena Zakona o Skladu KZG RS (Ur. list RS, št. 19/2010, UPB-2) dne 11. 11. 2010 sprejela odločbo, po kateri je Ireno Šinko z dnem 12. 11. 2010 imenovala na položaj direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Z imenovanjem nove direktorice so Sergiju Daoliu prenehale vse pravice in dolžnosti iz mandata vršilca dolžnosti direktorja.