A A

Program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja

Datum obvestila:
02.09.2011

Program ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja 

Podeljevanje koncesij za izkoriščanje državnih gozdov,

s katerimi gospodari Sklad KZG RS

– Možnost za kandidiranje na javnem razpisu tudi fizičnim osebam

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 01. septembra 2011 potekala novinarska konferenca na temo Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ga. Irena Šinko, ki je po predstavitvi tega programa s strani ga. mag. Tanje Strniša, državne sekretarke na MKGP in ga. Anice Zavrl Bogataj, generalne direktorice Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKGP, predstavila dosedanje rezultate gospodarjenja z državnimi gozdovi v koncesiji ter hkrati načrte upravljanja z nekoncesijskimi  gozdovi v lasti RS, s katerimi gospodari Sklad.

V okviru predstavitve Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja je bila izpostavljena novost, da bo na podlagi nove uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela konec lanskega leta, tudi hribovskim in gorskim kmetom omogočeno izvajanje del v državnih gozdovih, s katerimi gospodari Sklad, saj bodo lahko kandidirali na javnem razpisu za pridobitev koncesije za izkoriščanje državnih gozdov, za katere koncesija še ni podeljena, in pri tem uveljavljali prednostno pravico.

Kot je povedala ga. Šinko, bo Sklad javni razpis za izbiro koncesionarjev izvedel glede na potrebe Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, in sicer takoj, ko bodo za to izpolnjeni vsi objektivni pogoji.

V nadaljevanju pa je direktorica Sklada predstavila tudi rezultate upravljanja z državnimi gozdovi, za katere je podeljena koncesija za njihovo izkoriščanje, ter načrte upravljanja z nekoncesijskimi  gozdovi v lasti RS. Povedala je, da je Sklad iz gozdov, za katere ima podeljene koncesije za njihovo izkoriščanje, v letu 2011 planiral obseg proizvodnje v višini 973.541 m3 in prihodek iz koncesijske dajatve 9.600.000 EUR oziroma 9,86 EUR/m3 in ob tem poudarila, da so bili z 12 koncesionarji (od skupno 18) do konca avgusta  sklenjeni izračuni donosov iz gospodarjenja z državnimi gozdovi, za obseg proizvodnje 961.262 m3 in višino koncesijske dajatve 9.790.468,73 EUR oziroma 10,18 EUR/m3. S preostalimi koncesionarji, ki sicer predstavljajo manjši delež obsega proizvodnje, so bila stališča o višini koncesijske dajatve usklajena, vendar bodo aneksi podpisani v naslednjih dneh.

Več na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarsvo in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novinarske_konference_izjave_za_medije/