A A

Zaključek predavanj v okviru kampanje ob mednarodnem letu gozdov 2011 (Kino Brežice, 15.04.2011)

Datum obvestila:
14.04.2011

V petek, 15. aprila 2011, se v okviru kampanje ob mednarodnem letu gozdov 2011 zaključuje sklop predavanj, ki jih je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, za gimnazije po Sloveniji organiziral Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Predavanja, s katerimi je Sklad v sodelovanju z Biotehniško fakulteto pri mladih skušal razširiti zavedanje o pomenu teh področij, bodo tudi ta petek potekala na temo »Gospodarjenje z državnimi gozdovi ter žuželke v gozdnem prostoru«.

Pod točko »Gospodarjenje z državnimi gozdovi« bo dijakom predstavnik Sklada, g. Janez Polanc, predstavil organiziranost gozdarstva v Sloveniji, pomen državnih gozdov in gospodarjenja v njih ter pomen FSC certifikata za gozdarstvo in ekologijo, v osrednjem delu predavanj pa bo sledila predstavitev področja »Žuželke v gozdnem prostoru«, ki ga bo izvajal g. Roman Pavlin, strokovnjak s področja gozdnih žuželk in varstva gozdov z Biotehniške fakultete.

Pod geslom »Gozdovi za ljudi« sicer v letu 2011 tako pri nas, kot tudi drugod po svetu potekajo ciljno usmerjeni projekti, katerih namen je krepiti zavedanje ljudi o pomenu trajnostnega gospodarjenja ter ohranjanja in trajnostnega razvoja vseh vrst gozdov. V Sloveniji ti projekti potekajo v okviru skupne komunikacijske strategije, ki jo je v sodelovanju z ostalimi nosilci kampanje, med katerimi je tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.