A A

Zaključek predavanj v okviru kampanje ob mednarodnem letu gozdov 2011

Datum obvestila:
18.04.2011

V okviru kampanje ob mednarodnem letu gozdov 2011 se je s predavanjem dijakom Gimnazije Brežice, v petek, 15. aprila 2011, zaključil sklop predavanj, ki jih je v sodelovanju s strokovnjakom z Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, za gimnazije po Sloveniji organiziral Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Predavanja, katerih osnovni namen je bil pri mladih razširiti zavedanje o pomenu državnih gozdov, so potekala na temi »Gospodarjenje z državnimi gozdovi« ter »Žuželke v gozdnem prostoru«.

Pod točko »Gospodarjenje z državnimi gozdovi« je predstavnik Sklada, g. Janez Polanc, gimnazijcem predstavil organiziranost gozdarstva v Sloveniji, pomen državnih gozdov in gospodarjenja v njih ter pomen FSC (Forest Stewardship Council) certifikata za gozdarstvo in ekologijo. Poudaril je povečevanje pomena gozdarstva, in sicer predvsem zaradi pomembnosti čiste pitne vode in energije. Tako je danes na gozdarsko industrijo vezanih že okoli 4 mio ljudi. Poleg ekološkega pomena gozdov je predstavil tudi širši, socialni (odprtost gozdov ljudem), in pa ekonomski vidik, pri čemer je izpostavil pomembnost ohranitve biodiverzitete oziroma raznovrstnosti življenja v gozdu. V tej povezavi je velikega pomena predvsem pravilna uporaba mehanizacije v gozdu, kakršno uporablja tudi Sklad, ki z gozdovi v državni lasti zgledno gospodari po principu evropskih modernih gozdarskih družb, in pa pomen certificiranja gozdov, kjer certifikat zagotavlja, da se pri gospodarjenju z gozdovi upoštevajo tako ekonomska kot tudi ekološka in socialna funkcija gozdov. Dijakom gimnazij je povedal, da ima tudi Sklad vse gozdove, s katerimi gospodari, certificirane s certifikatom FSC, poleg državnih gozdov, pa je Sklad decembra lani, podelil certifikat tudi za zasebne gozdove, in sicer trem večjim gozdnim posestnikom. Temu je še dodal, da Sklad v okviru certificiranja ustanavlja FSC shemo tudi za za lesne žagarske obrate, lesne trgovce in lesno predelovalna podjetja.

V osrednjem delu predavanj je sledila predstavitev področja »Žuželke v gozdnem prostoru«, ki jo je izvajal g. Roman Pavlin, strokovnjak s področja gozdnih žuželk in varstva gozdov z Biotehniške fakultete. G. Pavlin je v okviru predstavitve biotske raznovrstnosti žuželk v gozdu ter njihovih značilnosti in posebnosti, še posebej izpostavil podlubnike, ki imajo poseben vpliv na gozdarstvo, predvsem na gospodarjenje z gozdovi, saj lahko gozdu in lastniku ter posledično nam vsem, povzročijo veliko škode. Predstavil je načine preventive proti posledicam njihovega delovanja, v okviru izvajanja kurative pa je izpostavil nevarnost in škodljivost kemičnega tretiranja s strani podlubnikov prizadetih dreves, zaradi česar se uporaba kemičnih sredstev v gozdovih opušča, v državnih gozdovih pa se le-ta skoraj ne uporabljajo več, temveč se jih nadomešča z bolj okolju prijaznimi sredstvi.   

Pod geslom »Gozdovi za ljudi« sicer v letu 2011 tako pri nas, kot tudi drugod po svetu potekajo ciljno usmerjeni projekti, katerih namen je krepiti zavedanje ljudi o pomenu trajnostnega gospodarjenja ter ohranjanja in trajnostnega razvoja vseh vrst gozdov. V Sloveniji ti projekti potekajo v okviru skupne komunikacijske strategije, ki jo je v sodelovanju z ostalimi nosilci kampanje, med katerimi je tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.