A A

Direktorica mag. Irena Tušar se je odzvala povabilu na sestanek v predsedniški palači
8. marec 2024

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, mag. Irena Tušar, se je odzvala povabilu posebnega pooblaščenca predsednice RS za področje gospodarstva, mag. Igorja Merviča in se udeležila sestanka z njim. Na sestanku je mag. Merviču predstavila širši pomen delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter vizijo razvoja Sklada v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Seznanila ga je s podatkom o povečanju sredstev za komasacijo s strani Sklada. Velik poudarek sta na sestanku dala pomenu lokalne pridelave hrane, samooskrbe in prehranske neodvisnosti. Strinjala sta se, da je seznanjanje mladih s to problematiko v sklopu izobraževalnega procesa ključnega pomena za prihodnost. Mag. Irena Tušar je poudarila nujnost upoštevanja in prilaganja ključnih deležnikov pri gospodarjenju s kmetijskimi površinami podnebnim spremembam, predvsem suši. Mag. Merviča je seznanila z načrti Sklada za vzpostavitev novih namakalnih površin.  Oba sta poudarila ključno vlogo tako dialoga s kmeti glede načrtovanja kmetijske politike kot tudi podpore lokalnim pridelovalcem hrane. Sestanek sta na koncu oba označila kot koristen in konstruktiven ter se dogovorila za nadaljnje sodelovanje.

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS mag. Irena Tušar na sestanku priposebnem pooblaščencu predsednice RS za področje gospodarstva, mag. Igorju Merviču