A A

Državni namakalni sistem - podpora za intenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo
20. junij 2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) je začel z vzpostavljanjem državnih namakalnih sistemom (DNS) na območjih z intenzivno kmetijsko proizvodnjo, vključno s sadovnjaki, rastlinjaki, drevesnicami in hmeljišči. Namakanje je agrotehnični ukrep v rastlinski pridelavi, s katerim se dodaja potrebna količina vode za optimalno rast in razvoj kmetijskih rastlin s ciljem visokih in kakovostnih pridelkov.

Sklad je že pričel z zbiranjem informaciji glede potreb po namakanju in organiziral prve sestanke glede vzpostavitve DNS. Prvi sestanek je bil na Ptuju, kjer se je predstavilo predvideno območje DNS Ptuj. Drugi začetni sestanek je bil na območju Vranskega, DNS z imenom Ojstriška vas, ki je bil organiziran v prostorih PGD Kapla – Pondor. Na obeh sestankih so bile predstavljene splošne prednosti državnega namakalnega sistema, do katere faze je investitor država in katere odgovornosti za plačilo in nemoteno delovanje DNS se lastnik zavezuje s podpisano pogodbo. S strani udeležencev sestanka je bil izkazan precejšen interes po vzpostavitvi DNS.

Na Skladu si tudi v bodoče želimo dobrega sodelovanja z zainteresirano javnostjo, zato bomo veseli vsakega odziva na naslednjih tovrstnih predstavitvah in si prizadevali, da bi lahko upoštevali tudi pobude za nova območja namakanja. Območje s površino (ha) ni omejeno, morajo pa biti vsaj trije uporabniki na predvidenem območju.

Z novimi državnimi namakalnimi sistemi se bo mnogim pridelovalcem zagotovil obilnejši in kakovostnejši pridelek ter omogočila razširitev proizvodnega kolobarja. S tem se sledi tudi cilju po spodbujanju lokalno pridelane hrane.

Sestanek Ojstriška vas

Predlog območja DNS Ptuj

Predlog območja PP Agro in ŠC Ptuj