A A

Imenovanje direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
24. maj 2023

Vlada je na 96. dopisni seji izdala odločbo o imenovanju mag. Irene Tušar za direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let, in sicer od 26. maja 2023 do 25. maja 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.