A A

Objava potencialno prostih objektov v lasti RS
26. maj 2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam objektov, ki jih je sklad pripravljen prodati ali oddati v najem.

Sklad bo za objekte, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v najem na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za najem.

Seznam objektov se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih objektov in odvzemanjem tistih objektov iz seznama, ki bodo oddana v najem. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katerega od objektov iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje najem.

Do seznama potencialnih objektov za najem dostopate tako, da kliknete Tukaj