A A

Objava prostih stavbnih zemljišč za prodajo v lasti RS
22. junij 2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam stavbnih zemljišč, ki jih je Sklad pripravljen prodati.

Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za nakup. V kolikor ste zainteresirani za nakup katerega izmed navedenih zemljišč, vlogo za nakup posredujte na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.skzgrs@gov.si.

Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo prodana. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje nakup.

 Do seznama potencialnih zemljišč za nakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ.