A A

POPLAVE
7. avgust 2023

Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občanom – kmetovalcem ter nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V primeru IRSKGLR gre za ravnanje kmetovalcev z rejnimi živalmi, krmo, kmetijskimi pridelki, semeni in zaščitnimi sredstvi, v primeru UVHVVR pa gre za nosilce dejavnosti.

Kontakti IRSKGLR so naslednji:

Urad glavnega inšpektorja, Dunajska 58, Ljubljana; e-naslov: mkgp@gov.si, telefon: 01/ 4345 702 ali 031 313 007

Območna enota (OE) Murska Sobota (povodje Mure): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon: 041 318 568

OE Maribor (povodje Drave): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 041 630 286

OE Novo mesto (povodje spodnje Save s Krko): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416

OE Celje (povodje Savinje): e-naslov: e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 313 007

OE Ljubljana (srednja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416

OE Kranj (zgornja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 373 360

 Kontakti območnih uradov (OU) UVHVVR v delovnem času so naslednji:

 

Območni urad Celje: telefon: 03 425 27 70, e-naslov: OU-Celje.UVHVVR@gov.si

Območni urad Maribor: telefon: 02 238 00 00, e-naslov: OU-Maribor.UVHVVR@gov.si

Območni urad Kranj: telefon: 04 231 93 00, e-naslov: OU-Kranj.UVHVVR@gov.si

Območni urad Ptuj: telefon: 02 798 03 60, e-naslov: OU-Ptuj.UVHVVR@gov.si

Območni urad Nova Gorica: telefon: 05 330 22 70, e-naslov: OU-NovaGorica.UVHVVR@gov.si

Območni urad Murska Sobota: telefon: 02 521 43 40, e-naslov: OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov.si

Območni urad Ljubljana: telefon: 01 234 45 50, e-naslov: OU-Ljubljana.UVHVVR@gov.si

Območni urad Koper: telefon: 05 663 45 00, e-naslov: OU-Koper.UVHVVR@gov.si

Območni urad Novo mesto: telefon: 07 393 42 25, e-naslov OU-NovoMesto.UVHVVR@gov.si

Območni urad Postojna: telefon: 05 721 15 50, e-naslov: OU-Postojna.UVHVVR@gov.si

Delovni čas območnih uradov UVHVVR je v ponedeljek in v sredo od 9:00 – 11:00 ure.

 

Zunaj delovnega časa OU UVHVVR naj občani pokličejo na številko 112.

Kako ravnati po poplavi

https://www.gov.si/poplave/