A A

Udeležba direktorice Sklada na 38. posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja
22. november 2023

Direktorica Sklada se je dne 21. 11. 2023 udeležila 38. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, z naslovom "Razvojni izzivi JSKS za učinkovito slovensko kmetijstvo", ki je potekal na Bledu.  

Anton Jagodic, vodja Javne službe kmetijskega svetovanja, je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja, izmenjave informacij ter odzivnosti in neodvisnosti pri nudenju strokovne podpore kmetom.

Na dogodku se je direktorica srečala z različnimi deležniki v kmetijstvu, saj je sodelovanje med institucijami ključnega pomena za učinkovito podporo kmetom in razvojem kmetijskega sektorja kot celote.