A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2024 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 288,31 6.301.507,00
Odtujitev – Prodaja 318,23 44.281.138,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 280,36 6.363.626,00
Pridobitev – Nakup 4.334,81 54.126.129,00