A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2024 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 292,92 6.425.960,00
Odtujitev – Prodaja 326,19 45.219.957,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 285,06 6.490.407,00
Pridobitev – Nakup 4.386,20 55.005.647,00