A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
NAKUP
NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 5.044,80
NAKUP 1160 Hmeljišča 268,83
NAKUP 1180 Trajne rastline na njivskih površinah 16,81
NAKUP 1190 Rastlinjaki 0,34
NAKUP 1211 Vinogradi 464,20
NAKUP 1212 Matičnjaki
NAKUP 1221 Intenzivni sadovnjaki 286,46
NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 23,94
NAKUP 1230 Oljčni nasadi 6,77
NAKUP 1300 Travniki in pašniki 1.361,38
NAKUP 1321 Barjanski travniki 110,42
NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 198,02
NAKUP 1420 Plantaže gozdnega drevja 0,40
NAKUP 1500 Obkrajki 95,58
NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 30,72
NAKUP 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 33,06
NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 22.379,90
NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 98,67
NAKUP 4100 Barje 11,24
NAKUP 4220 Ostala zamočvirjena zemljišča 15,75
NAKUP 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 129,45
NAKUP 6000 Zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovo 222,29
NAKUP 7000 Vodne površine 10,76
NAKUP/MENJAVA
NAKUP/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 59,57
NAKUP/MENJAVA 1211 Vinogradi 2,48
NAKUP/MENJAVA 1221 Intenzivni sadovnjaki 0,04
NAKUP/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 2,38
NAKUP/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,63
NAKUP/MENJAVA 1500 Obkrajki 0,69
NAKUP/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 15,18
NAKUP/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,35
NAKUP/MENJAVA 7000 Vodne površine
PRODAJA
PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 487,40
PRODAJA 1160 Hmeljišča 0,44
PRODAJA 1180 Trajne rastline na njivskih površinah 13,23
PRODAJA 1190 Rastlinjaki 0,26
PRODAJA 1211 Vinogradi 78,19
PRODAJA 1212 Matičnjaki 0,01
PRODAJA 1221 Intenzivni sadovnjaki 32,30
PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 17,87
PRODAJA 1230 Oljčni nasadi 11,33
PRODAJA 1240 Ostali trajni nasadi 0,05
PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 381,25
PRODAJA 1321 Barjanski travniki 22,70
PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 63,27
PRODAJA 1500 Obkrajki 27,48
PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 34,32
PRODAJA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 6,59
PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 1.547,03
PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 286,65
PRODAJA 4210 Trstičja 0,05
PRODAJA 4220 Ostala zamočvirjena zemljišča 1,12
PRODAJA 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 4,29
PRODAJA 6000 Zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovo 0,35
PRODAJA 7000 Vodne površine 34,11
PRODAJA/MENJAVA
PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 140,82
PRODAJA/MENJAVA 1160 Hmeljišča 5,59
PRODAJA/MENJAVA 1180 Trajne rastline na njivskih površinah 1,27
PRODAJA/MENJAVA 1190 Rastlinjaki 0,02
PRODAJA/MENJAVA 1211 Vinogradi 6,64
PRODAJA/MENJAVA 1221 Intenzivni sadovnjaki 27,12
PRODAJA/MENJAVA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,24
PRODAJA/MENJAVA 1230 Oljčni nasadi 1,50
PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 27,29
PRODAJA/MENJAVA 1321 Barjanski travniki 0,28
PRODAJA/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 3,04
PRODAJA/MENJAVA 1500 Obkrajki 1,68
PRODAJA/MENJAVA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 1,72
PRODAJA/MENJAVA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 0,25
PRODAJA/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 93,27
PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 3,52
PRODAJA/MENJAVA 7000 Vodne površine 0,08