A A

Delovna področja

V skladu s temeljnimi cilji delovanja Sklada, kot so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov, ima Sklad ključno strokovno delovno področje:

Ostala delovna področja so: