A A

Arhiv cenikov

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2023

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2023

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2023

Faktorji ogroženih območij in ugodne prometne lege 2023

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2022

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2022

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2022

Seznam ogroženih območij in ugodne prometne lege 2022

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2021

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2021

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2021

Faktorji ogroženih območij in ugodne prometne lege 2020

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2020

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2020

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2019

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2019

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2019

Seznam katasterskih občin s faktorji ogroženih območij ugodne prometne lege

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018 - dopolnjen

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2018 - dopolnjen

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2018 - dopolnjen

Cenik_zakupnin_za_kmetijska_zemljia_za_leto_2018

Cenik_najemnin_za_nekmetijsko_rabo_zemlji_za_leto_2018

Cenik_za_pripravo_soglasij_pogodb_in_obraun_odkodnin_oziroma_nadomestil_za_leto_2018

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2017

Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2017

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2015

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2015

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2014

Ceniki za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči za leto 2014 (cenik zakupnin, najemnin in cenik priprave soglasij, pogodb in obračun odškodnin oz. nadomestil)

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2013 

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2013

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege za leto 2012 - enako za 2013

Splošni pogoji zakupa 2013

Cenik zakupnin za leto 2012

Dopolnitev cenika

Cenik zakupnin za leto 2011

Cenik  za leto 2010

Cenik za leto 2009

Cenik za leto 2009, spremenjen

Cenik za leto 2008 (.pdf)

Cenik za leto 2007 (.pdf)

Seznam katastrskih občin s faktorji ogroženosti območij in območij ugodne lege 2007

Cenik za leto 2006 (.doc)

Cenik za leto 2005 (.doc)

Cenik za leto 2004 (.doc)

Cenik za leto 2003 (.doc)

Cenik za leto 2002 (.doc)

Cenik za leto 2001 (.doc)

Cenik za leto 2000 (.doc)

Cenik za leto 1999 (.doc)

Cenik za leto 1998 (.doc)

Cenik za obdobje 1993–1997 v DEM (.doc)

POZIV ZAKUPNIKOM SKLADA KZG RS GLEDE ZNIŽANJA ZAKUPNINE ZARADI SUŠE ZA LETO 2012 

Popravek obvestila zakupnikom Sklada KZG RS

Obvestilo zakupnikom Sklada KZG RS

Obrazec za odpis zakupnine zaradi posledic suše v letu 2012 in izjava

Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči