A A

Urad direktorja

Opravlja dela in naloge direktorja Sklada v času njegove odsotnosti, vodi in upravlja odnose z javnostmi, skrbi za prepoznavnost Sklada v javnosti, koordinira delovanje Sklada proti zunanjim institucijam in Svetu Sklada, izvaja, strokovno, organizacijsko in administrativno podporo vodstvu Sklada in Svetu Sklada ter opravlja administrativna dela za vodstvo Sklada.