A A

Dostopnost

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.s-kzg.gov.si/.

Sklad KZG se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov,
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • navigacija s tipkovnico,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

 

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče https://www.s-kzg.gov.si/ dostopno in delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ne glede na določena odstopanja ali izjeme, poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran.

Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Nedostopna vsebina:

 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (skenirani dokumenti, itd.). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
 • Programsko generirani dokumenti (npr. poročila),
 • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.
 • Izjema pri urejanju obrazcev s tipkovnico je polje za izbiro datuma (urejanje s tipkovnico je težje, a vseeno mogoče).
 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekatere fotografije in grafični elementi niso opremljeni z nadomestnim besedilom.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Povratne in kontaktne informacije

Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti info.skzgrs@gov.si na naslov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 


Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije
za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si