A A

Priloge k razpisni dokumentaciji (AGROMELIORACIJE IN SANACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - 2. RAZPIS V_4/2024/S)

Datum objave:
25.04.2024
Datum zaključka:
29.05.2024 ob 10:00
Izdajatelj:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Status:
Zaključeno
Kontaktna oseba:

Goga Brelih: goga.brelih@gov.si    01/434 11 60 (razpisni del)

Kaja Kreutz:  kaja.kreutz@gov.si  01/434 11 25 (vsebinski del)  

Razpisano sredstev: