A A

Arhiv objavljenih programov prodaje zemljišč

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja.

Program prodaje za leto 2023 sprejet na 2. redni seji Sveta Sklada dne 27.2.2023 s spremembo z dne 8.6.2023

Program prodaje za leto 2023 - 1. dopolnitev sprejeta na 6. redni seji Sveta Sklada dne 13.4.2023 s spremembo z dne 20.9.2023 

Program prodaje za leto 2023 - 2. dopolnitev sprejeta na 9. redni seji Sveta Sklada dne 22.6.2023

Program prodaje za leto 2023 - 3. dopolnitev sprejeta na 11. redni seji Sveta Sklada dne 28.8.2023

Program prodaje za leto 2023 - 4.dopolnitev sprejet na 13. redni seji Sveta Sklada dne 19.10.2023

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2022

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja:

Program prodaje za leto 2022 sprejet na 46.redni seji Sveta Sklada 19.1.2021 s spremembo z dne 12.5.2022 in 27.5.2022

Program prodaje za leto 2022-1.dopolnitev-sprejet dne 6.4.2022 s spremembo z dne 21.7.2022

Program prodaje za leto 2022-2.dopolnitev sprejet na 53.redni seji Sveta Sklada dne 22.6.2022 s spremembo z dne 15.9.2022 in 17.11.2022

Program prodaje za leto 2022-3.dopolnitev sprejet na 54.redni seji Sveta Sklada dne 22.8.2022

Program prodaje za leto 2022-4.dopolnitev sprejet na 56.redni seji Sveta Sklada dne 24.10.2022

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.


PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2021

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje za leto 2021 sprejet na 31.redni seji Sveta Sklada 27.1.2021 s spremembo z dne 27.7.2021

Program prodaje za leto 2021-1.dopolnitev-sprejet dne 31.3.2021 s spremembo z dne 16.9.2021 in 11.11.2021

Program prodaje za leto 2021-2.dopolnitev sprejet na 35.redni seji Sveta Sklada dne 5.5.2021 s spremembo z dne 2.9.2021

Program prodaje za leto 2021-3.dopolnitev sprejet na 37.redni seji Sveta Sklada dne 3.6.2021 s spremembo z dne 2.9. in 11.11.2021

Program prodaje za leto 2021-4.dopolnitev sprejet na 38.redni seji Sveta Sklada dne 13.7.2021

Program prodaje za leto 2021-5.dopolnitev sprejet na 39. redni seji Sveta Sklada dne 25.8.2021

Program prodaje za leto 2021-6.dopolnitev sprejet na 40.redni seji Sveta Sklada dne 22.9.2021

Program prodaje za leto 2021-7.dopolnitev sprejet na 42. redni seji Sveta Sklada dne 20.10.2021

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2020

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje za leto 2020 sprejet na 15.redni seji Sveta Sklada dne 14.1.2020 s spremembo z dne 26.11.2020

Program prodaje za leto 2020-1.dopolnitev sprejet na 17.redni seji Sveta Sklada dne 25.2.2020 s spremembo z dne 15.10.2020

Program prodaje za leto 2020-2.dopolnitev sprejet na 20.redni seji Sveta Sklada dne 20.5.2020 s spremembo z dne 3.9.2020

Program prodaje za leto 2020-3.dopolnitev sprejet na 22. redni seji Sveta Sklada dne 16.6.2020

Program prodaje za leto 2020-4.dopolnitev sprejet na 23. redni seji Sveta Sklada dne 14.7.2020

Program prodaje za leto 2020-5.dopolnitev sprejeta na 25.redni seji Sveta Sklada dne 8.9.2020

Program prodaje za leto 2020-6.dopolnitev sprejet na 27.redni seji Sveta Sklada dne 6.10.2020

Program prodaje za leto 2020-7.dopolnitev sprejet na 28.dopisni seji Sveta Sklada dne 3.11.2020

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2019

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS) objavlja

Program prodaje za leto 2019 sprejet na 53.redni seji dne 9.1.2019 s spremembo z dne 23.5.2019 in z dne 10.10.2019

Program prodaje nepremičnin za leto 2019 - 1. dopolnitev z dne 11.2.2019

Program prodaje za leto 2019 - 2. dopolnitev sprejet 5.3.2019 s spremembo z dne 5.9.2019

Program prodaje za leto 2019 - 3. dopolnitev z dne 26.3.2019

Program prodaje za leto 2019 - 4. dopolnitev sprejeta na 4.redni seji Sveta Sklada 16.4.2019

Program prodaje za leto 2019 - 5. dopolnitev sprejet na 5.redni seji Sveta Sklada dne 8.5.2019

Program prodaje za leto 2019 - 6. dopolnitev sprejet dne 4.6.2019 s spremembo z dne 5.9.2019 in z dne 2.10.2019

Program prodaje za leto 2019 - 7. dopolnitev sprejet dne 9.7.2019

Program prodaje za leto 2019 - 8. dopolnitev sprejet dne 28.8.2019

Program prodaje za leto 2019 - 9. dopolnitev sprejet dne 5.9.2019

Program prodaje za leto 2019 - 10. dopolnitev sprejet na 10. redni seji Sveta Sklada dne 9.10.2019

Program prodaje za leto 2019 - 11. dopolnitev sprejeta na 12.redni seji Sveta Sklada dne 5.11.2019

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2018

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

Program prodaje nepremičnin za leto 2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 1.dopolnitev sprejet dne 4.4.2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 2.dopolnitev z dne 14.6.2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 3.dopolnitev sprejet dne 29.8.2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 4.dopolnitev-sprejet 23.10.2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018-5. dopolnitev z dne 6.12.2018

Program prodaje nepremičnin za leto 2018-6. dopolnitev z dne 17.12.2018

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2017

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

Program prodaje nepreminin za leto 2017-1.dopolnitev - sprejet dne 13.4.2017 s spremembami
Program prodaje nepreminin za leto 2017 z dne 1.3.2017 - s spremembo z dne 25.5.2017
Program prodaje nepreminin za leto 2017-2.dopolnitev z dne 23.6.2017
Program prodaje nepreminin za leto 2017-3.dopolnitev za objavo z dne 10.7.2017 s spremembo z dne 19.10.2017
Program prodaje nepreminin za leto 2017-4.dopolnitev sprejet z dne 29.8.2017
Program prodaje nepreminin za leto 2017-5.dopolnitev z dne 2.10.2017
Program prodaje nepreminin za leto 2017-6.dopolnitev sprejet dne 23.11.2017

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2016

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 1. dopolnitev z dne 30.3.2016 s spremembo z dne 2.6.2016

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 2. dopolnitev z dne 21.4.2016

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 3. dopolnitev z dne 3.6.2016

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 4. dopolnitev sprejet na 23. redni seji, dne 1.8.2016

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 5. dopolnitev z_dne 20.10.2016

Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 6. dopolnitev sprejet na 27. redni seji Sveta Sklada dne 24.11.2016

 

PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2015

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje nepremičnin za leto 2015, sprejet na 2. redni seji, dne 2.3.2015

Program prodaje nepremičnin za leto 2015 - 1. dopolnitev, sprejeta na 5. redni seji, dne 21. 5. 2015 

Program prodaje nepremičnin za leto 2015 - 2.dopolnitev, sprejeta na 7.redni seji, dne 7.7.2015

Program prodaje nepremičnin za leto 2015 - 3. dopolnitev, sprejeta na 11. dopisni seji, zaključeni dne 5.11.2015

Program prodaje nepremičnin za leto 2015 - 4. dopolnitev, sprejeta na 12. redni seji, dne 26.11.2015

Program prodaje nepremičnin za leto 2015 - 5. dopolnitev, sprejeta na 13. redni seji, dne 10.12.2015

 

Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.


PROGRAM PRODAJE ZEMLJIŠČ za leto 2014

Program prodaje nepremičnin za leto 2014, sprejet na 48. redni seji, dne 28. 1. 2014 

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 1. dopolnitev, sprejeta na 51. redni seji, dne 15. 4. 2014 

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 2. dopolnitev, sprejeta na 52. redni seji, dne 20. 5. 2014 

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 3. dopolnitev, sprejeta na 54. redni seji, dne 17. 6. 2014

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 4. dopolnitev, sprejeta na 56. redni seji, dne 5. 8. 2014

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 5. dopolnitev, sprejeta na 58. redni seji, dne 21.10.2014

Program prodaje nepremičnin za leto 2014 - 6. dopolnitev, sprejeta na 59. dopisni seji, dne 20.11.2014

 
Opomba: V Programu prodaje so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.

Program prodaje nepremičnin za leto 2013, sprejet na 36. redni seji, dne 11. 2. 2013 in 38. dopisni seji, dne 10. 4. 2013 

Program prodaje nepremičnin za leto 2013 - 1. dopolnitev, sprejeta na 40. redni seji Sveta Sklada, dne 9.5.2013

Program prodaje nepremičnin za leto 2013 - 2. dopolnitev, sprejeta na 43. redni seji Sveta Sklada, dne 8.8.2013 s spremembo dne 11.9.2013

Program prodaje nepremičnin za leto 2013 - 3. dopolnitev, sprejeta na 44. redni seji Sveta Sklada, dne 17.10.2013

Program prodaje nepremičnin za leto 2013 - 4. dopolnitev, sprejeta na 47. redni seji Sveta Sklada, dne 23.12.2013

Program prodaje nepremičnin za leto 2012, sprejet na 25. redni seji Sveta Sklada, dne 20. 3. 2012.

1. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012, sprejeta na 27. redni seji Sveta Sklada, dne 12. 6. 2012

2. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012, sprejeta na 28. redni seji Sveta Sklada, dne 17. 7. 2012

3. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012, sprejeta na 30. dopisni seji Sveta Sklada, dne 6.9.2012

4. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012, sprejeta na 32. redni seji Sveta Sklada, dne 16.10.2012

Program prodaje nepremičnin za leto 2011, sprejet na 10. redni seji Sveta Sklada, dne 1. 3. 2011

Program prodaje nepremičnin za leto 2011, sprejet na 10. redni seji Sveta Sklada, dne 1.3.2011, s popravkom, sprejetim na 11. redni seji, dne 16.3.2011

1. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2011, sprejeto na 15. redni seji Sveta Sklada, dne 29. 06. 2011

2. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2011, sprejeto na 16. redni seji Sveta Sklada, dne 30. 8. 2011

3. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2011, sprejeto na 18. redni seji Sveta, dne 14. 10. 2011

Program prodaje nepremičnin za leto 2010

ki je bil potrjen na 36. seji Sveta Sklada, dne 24. 02. 2010

in 

Program prodaje stavbnih zemljišč kot dopolnitev programa Prodaje nepremičnin za leto 2010

ki je bil potrjen na 5. redni seji Sveta Sklada, dne 22. 10. 2010

Program za leto 2009

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
v skladu z 11. členom Pravilnika o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

1. Program prodaje nepremičnin za leto 2009,
ki je bil potrjen na 26. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenij
Program prodaje nepremičnin za leto 2009


2. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 1. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 27. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 1. dopolnitev


3. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 2. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 28. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 2. dopolnitev

Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 2. dopolnitev (2. del – posamezna obravnava primerov)

4. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 3. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 30. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 3. dopolnitev

Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 3. dopolnitev (2. del – posamezna obravnava primerov)

5. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 4. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 31. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 4. dopolnitev


Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 4. dopolnitev (2. del – posamezna obravnava primerov)


6. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 5. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 32. seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 – 5. dopolnitev

7. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 - 6. dopolnitev,

ki je bil potrjen na 33. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2009 - 6. dopolnitev


Opomba: V Programu prodaje in njegovih dopolnitvah so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.

Program za leto 2008

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

v skladu z 11. členom Pravilnika o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

1. Program prodaje nepremičnin za leto 2008,

ki je bil potrjen na 16. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Program prodaje nepremičnin za leto 2008  

2. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2008 – 1. dopolnitev,
ki je bil potrjen na 17. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin – 1. dopolnitev

3. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2008 – 2. dopolnitev,
ki je bil potrjen na 20. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin – 2. dopolnitev

4. Rebalans programa prodaje nepremičnin za leto 2008 – 3. dopolnitev,
ki je bil potrjen na 23. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje nepremičnin – 3. dopolnitev


Opomba: V Programu prodaje in njegovih dopolnitvah so navedene minimalne prodajne cene nepremičnin. Program prodaje se lahko med letom dopolni oziroma spremeni. V primeru naknadno ugotovljene napake je nepremičnino mogoče izločiti iz programa prodaje.

Program za leto 2007 

1.) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

v skladu z 11. členom Pravilnika o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Program prodaje nepremičnin za leto 2007,

ki je bil potrjen na 7. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, z dopolnitvami, sprejetimi na 8. redni seji (prva dopolnitev) in 10. redni seji (druga dopolnitev)
Čistopis programa prodaje zemljišč za leto 2007


Opombi:
Cene, ki so navedene v Programu prodaje nepremičnin, so minimalne prodajne cene.
Program se lahko med letom spremeni. Zemljiške parcele je mogoče izločiti iz programa prodaje v primerih:

 • naknadno ugotovljene napake,
 • če je zemljišče v zakupu in zakupnik ni pripravljen dati soglasja k prodaji.


2.) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

v skladu z 11. členom Pravilnika o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Rebalans Programa prodaje nepremičnin za leto 2007 – tretja dopolnitev,

ki je bil potrjen na 13. redni seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje zemljišč za leto 2007 – tretja dopolnitev

Dokument je sestavljen iz treh vsebinskih delov:

 • seznam nepremičnin, ki so na novo vključene v program (strani 1 do 18),
 • seznam nepremičnin, ki so bile iz različnih razlogov izvzete iz programa (strani 19 do 33),
 • seznam nepremičnin, pri katerih je bil spremenjen prvotni program (strani 34 do 38).


Opombe:
Rebalans pomeni dopolnitev izvornega Programa prodaje nepremičnin za leto 2007 (točka 1).
Cene, navedene v Rebalansu programa prodaje nepremičnin, so minimalne prodajne cene.
Program se lahko med letom spremeni. Nepremičnine je mogoče izločiti iz programa prodaje v primerih:

 • naknadno ugotovljene napake;
 • če je zemljišče v zakupu in zakupnik ni pripravljen dati soglasja k prodaji.


3.) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

v skladu z 11. členom Pravilnika o prometu z nepremičninami (Sklada KZG RS)

objavlja

Rebalans Programa prodaje nepremičnin za leto 2007 – četrta dopolnitev,

ki je bil potrjen na 14. (korespondenčni) seji Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Rebalans programa prodaje zemljišč za leto 2007 – četrta dopolnitev

Dokument je sestavljen iz treh vsebinskih delov:

 • seznam nepremičnin, ki so na novo vključene v program (stran 1),
 • seznam nepremičnin, pri katerih je bil spremenjen prvotni program (strani 2 do 4).
 • seznam nepremičnin, ki so bile izvzete iz programa (stran 5).


Opombe:
Rebalans pomeni dopolnitev izvornega Programa prodaje nepremičnin za leto 2007 (točka 1) in Rebalansa prodaje nepremičnin za leto 2007 – tretja dopolnitev (točka 2).
Cene, navedene v Rebalansu programa prodaje nepremičnin, so minimalne prodajne cene.
Program se med letom lahko spremeni. Nepremičnine je mogoče izločiti iz programa prodaje v primerih:

 • naknadno ugotovljene napake;
 • če je zemljišče v zakupu in zakupnik ni pripravljen dati soglasja k prodaji.