A A

Kupšinci

V upravnem postopku je bila dne 16.3.2022 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Kupšinci (pravnomočna 29.4.2022).

Osnutek oboda