A A

Lahovče

V upravnem postopku je bila dne 14.4.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Lahovče, ki je postala pravnomočna dne 18.5.2021.

Predlog komasacija Lahovče