A A

Lijak

V upravnem postopku je bila dne 9.12.2021 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Lijak (pravnomočna 14.1.2022).

Osnutek oboda