A A

Svetinci - Grlinci

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč se bo uvedel z namenom ureditve obstoječega stanja, po katerem se zemljišča v naravi uporabljajo drugače, kot to izkazuje pravno veljavno lastniško stanje.

Predlog meje oziroma oboda komasacijskega območja 'Svetinci – Grlinci' je prikazan v priloženi grafični prilogi.

Sklic vseh udeležencev komasacije s predstavitvijo bomo organizirali, ko bodo razmere dopuščale.

Morebitne dodatne informacije lahko pridobite na tel. štev. 02 746 88 00 ali mail: matej.golob@gov.si

Oziroma tel.štev. 041 673 147 ali mail: irena.majcen@gov.si

Grafični prikaz Svetinci – Grlinci

 

V upravnem postopku je bila dne 12.10.2020 izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka Svetinci – Grlinci, ki je postala pravnomočna dne 30.1.2021.