A A

Upraviteljstvo JZ Slovenije

Z namenom zagotovitve racionalnejše organizacije poslovanja in dostopnosti storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije so v Sektorju za kmetijstvo v okviru 4 upraviteljstev po terenu organizirane območne izpostave.

Kmetijska upraviteljstva in sedeži območnih izpostav v okviru le teh so naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana, Šenčur (za UE Kranj), Vrhnika, Cerknica in Kočevje;
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Sežana in Tolmin;
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško, Celje, Žalec, Novo mesto in Črnomelj;
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor, Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec
.Sklad je z namenom, da ohrani dostopnost svojih storitev čim bliže krajanom, pristopil k organizaciji t. i. mobilnih izpostav, kjer posluje na lokacijah občinskih uprav Radovljica, Jesenice, Ormož in Cerknica.

Število območnih izpostav se prilagaja razmeram in racionalnosti poslovanja Sklada.

Tudi sedež upraviteljstva direktor Sklada določi glede na racionalnost in ekonomičnost poslovanja. Trenutno so sedeži Upraviteljstev naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor
Upraviteljstvo JZ Slovenije Upraviteljstvo osrednje Slovenije Upraviteljstvo SV Slovenije Upraviteljstvo JV Slovenije

Seznam območnih izpostav znotraj upraviteljstva: Upraviteljstvo JZ Slovenije

Ajdovščina Vipavska cesta 4a
5270 Ajdovščina


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 05 364 33 90, 05 364 33 92
Vaš e-naslov: skzgrs.ajdovscina@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Koper Ulica 15. maja 10 b
6000 Koper


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 05 662 53 01, 05 662 53 02, 05 662 53 03, 05 662 53 04, 05 662 53 06, 05 662 53 07
Faks: 05 662 53 08
Vaš e-naslov: skzgrs.koper@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Nova Gorica Grčna 1
5000 Nova Gorica, p.p. 362


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 05 335 73 40, 05 335 73 41 (slednja številka je dosegljiva samo ob sredah)
Vaš e-naslov: skzgrs.nova-gorica@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Postojna Ljubljanska 4
6230 Postojna


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 05 721 23 70
Vaš e-naslov: skzgrs.postojna@gov.si

---------------------------------------------------------------------

Sežana Partizanska cesta 49
6210 Sežana


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00 in 13.00-14:30

Telefon: 05 731 33 12
Vaš e-naslov: skzgrs.sezana@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Tolmin Tumov drevored 4
5220 Tolmin


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 05 388 43 60
Vaš e-naslov: skzgrs.tolmin@gov.si
---------------------------------------------------------------------