A A

Upraviteljstvo osrednje Slovenije

Z namenom zagotovitve racionalnejše organizacije poslovanja in dostopnosti storitev uporabnikom na območju Republike Slovenije so v Sektorju za kmetijstvo v okviru 4 upraviteljstev po terenu organizirane območne izpostave.

Kmetijska upraviteljstva in sedeži območnih izpostav v okviru le teh so naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana, Šenčur (za UE Kranj), Vrhnika, Cerknica in Kočevje;
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Sežana in Tolmin;
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško, Celje, Žalec, Novo mesto in Črnomelj;
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor, Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec
.Sklad je z namenom, da ohrani dostopnost svojih storitev čim bliže krajanom, pristopil k organizaciji t. i. mobilnih izpostav, kjer posluje na lokacijah občinskih uprav Radovljica, Jesenice, Ormož in Cerknica.

Število območnih izpostav se prilagaja razmeram in racionalnosti poslovanja Sklada.

Tudi sedež upraviteljstva direktor Sklada določi glede na racionalnost in ekonomičnost poslovanja. Trenutno so sedeži Upraviteljstev naslednji:

  • Upraviteljstvo osrednje Slovenije: Ljubljana
  • Upraviteljstvo JZ Slovenije: Koper
  • Upraviteljstvo JV Slovenije: Krško
  • Upraviteljstvo SV Slovenije: Maribor
Upraviteljstvo JZ Slovenije Upraviteljstvo osrednje Slovenije Upraviteljstvo SV Slovenije Upraviteljstvo JV Slovenije

Seznam območnih izpostav znotraj upraviteljstva: Upraviteljstvo osrednje Slovenije

Cerknica Cesta 4. maja 50
1380 Cerknica


Izpostava Sklada Cerknica, Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica (tel. št. 01 707 12 40) je z dnem 31. 12. 2016 prenehala z delovanjem.

Z 9. januarjem 2017 bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za stranke z območja občin Bloke, Cerknica in Loška dolina začel poslovati v prostorih Občine Cerknica, na naslovu Cesta 4. maja 53, Cerknica.

Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 685 437.

---------------------------------------------------------------------

Kočevje Rožna ulica 39
1330 Kočevje


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 01 893 92 10, 01 893 92 13
Vaš e-naslov: skzgrs.kocevje@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Ljubljana Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 01 280 92 02, 01 280 92 03, 01 280 92 06
Faks: 01 434 11 31
Vaš e-naslov: skzgrs.ljubljana@gov.si
---------------------------------------------------------------------
Šenčur Poslovna cona A 12
4208 Šenčur


Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00-12.00
Sreda: 8.00-12.00, 13.00-14:30

Telefon: 04 5951 270
Vaš e-naslov: skzgrs.kranj@gov.si

Stranke iz občin spodnjega dela Gorenjske lahko storitve opravijo v novih prostorih v TLC Štempihar,  na naslovu Poslovna cona A 12, Šenčur. Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 685 437.

Za območje ostalih gorenjskih občin je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z 9. januarjem 2017 začel poslovati v prostorih občin Radovljica in Jesenice.

Stranke iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica lahko storitve opravijo v prostorih občine Jesenice, na naslovu Cesta železarjev 6, Jesenice. Uradne ure za stranke so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, od 8-12 ure. Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

Stranke iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica lahko storitve opravijo v prostorih občine Radovljica, na naslovu Gorenjska cesta 19, Radovljica. Uradne ure za stranke so vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 8-12 ure. Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

---------------------------------------------------------------------

Vrhnika Vrtnarija 11
1360 VrhnikaTelefon: 031 685 437
Vaš e-naslov: skzgrs.vrhnika@gov.si

---------------------------------------------------------------------

Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 685 437.