A A

Direktorica Sklada KZG RS

V skladu s 6. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Sklad vodi in zastopa direktor sklada. Direktor sklada mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj. Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je 22. 5. 2023 za vodenje in zastopanje sklada za mandatno dobo štirih let, od 26. maja 2023 do 25. maja 2027 imenovala mag. Ireno Tušar.

Mag. Irena Tušar je magistrica agrarne ekonomike (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), diplomirala pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in ima pridobljeni naziv državna revizorka. Pred nastopom položaja direktorice Sklada je bila 22 let zaposlena kot revizorka na Računskem sodišču Republike Slovenije.