A A

Za medije

V uradu direktorice deluje služba za odnose z javnostmi. V sklopu njenega delovanja skrbimo za posredovanje informacij o delu Sklada, za pripravo strokovnih gradiv in ažuriranje spletnih strani ter smo na voljo za podajanje informacij v zvezi z novinarskimi vprašanji.

Kontaktni podatki:

Tel: +386 1 280 92 03

Elektronski naslov: soj.skzgrs@gov.si